Left Pokračovat v nákupu
Vaše objednávka

Nemáte žádné položky ve svém košíku

Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies?

„Cookies“ jsou počítačová data, zejména textové soubory, uložené v zařízení uživatele (počítače, telefony atd.) určené k použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a správné zobrazení webové stránky dle individuálních preferencí. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, dobu jejich uchování na zařízení uživatele a unikátní číslo.

K čemu jsou "cookies"?

„Cookies“ jsou součástí protokolu HTTP, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po kterou má prohlížeč cookies smazat. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží k nastavení prohlížeče. Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webu vašim preferencím, včetně našich nabídek, a ke zlepšení a personalizaci obsahu webu.

Jaké „cookies“ používáme?

Existují dva typy „cookies“ – „stav relace“ a „trvalé“. Prvním jsou dočasné soubory, které jsou na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webu nebo nedeaktivujete software (webový prohlížeč) – poté jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele. „Trvalé“ soubory zůstávají ve vašem zařízení po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo dokud je uživatel ručně neodstraní. „Cookies“ používané spolupracujícími subjekty provozovatele webu podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.
Námi používané „cookies“ mají především usnadnit uživateli používání našich webových stránek, například „zapamatováním“ poskytnutých informací, aby je uživatel nemusel vždy zadávat. Soubory cookie také používáme k přizpůsobení obsahu zobrazovaného na internetu preferencím uživatele (jako jsou reklamy a fotografie).

 

Soukromí a soubory cookie

Když uživatel používá naše stránky, používáme soubory cookie k identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – „cookies“ obsahují různé typy informací, které ve své podstatě nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci uživatele). Některé informace však v závislosti na jejich obsahu a použití mohou být spojeny s konkrétní osobou a lze je tedy považovat za osobní údaje. V souladu se zásadami mystyleco.cz jsou všechna data šifrována, což zabraňuje jejich přístupu neoprávněným subjektům.

 

Profilování

Používáním technologie „cookie“ na našem webu máme možnost seznámit se s preferencemi uživatelů – například analýzou toho, jak často naši webovou stránku navštěvují nebo jaké produkty si nejčastěji prohlížejí. Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním zákazníků a přizpůsobit se jejich požadavkům a zájmům. Díky této technologii dokážeme nejen předat uživateli inzerát šitý jemu na míru (např. inzerci vyplývající z nedávného vyhledávání nabídek pouze v kategorii „obuv“) a z našich aktuálních nabídek prezentovat pouze ty, které nejlépe vyhovují potřebám uživatele, ale můžeme také vytvářet a prezentovat uživateli nabídky a slevy, které nejsou dostupné ostatním uživatelům.

Pokud uživatel nesouhlasí s používáním „cookies“, které umožňují zobrazování reklam přizpůsobených jeho zájmům, neznamená to, že mu nebudou při procházení našich nebo jiných webových stránek předávány žádné reklamy – v takovém případě budou reklamy budou nadále zobrazovány ve stejném množství, jen nebudou souviset se zaznamenanou aktivitou na internetu.

Přístup k informacím je vyžadován pro poskytování online uživatelské zkušenosti s používáním souborů cookie nebo pro potřebu poskytovat statistické a tržní analýzy.

Přístup k informacím o aktivitách uživatelů na internetu prostřednictvím souborů cookie nám také umožní provádět analýzy trhu a statistiky.

Informace shromážděné a obsažené v souborech „cookies“ mohou být uloženy i po skončení relace prohlížeče, což například umožňuje jejich použití při následných přihlášeních uživatelů.Retargeting

Na základě souborů cookie používáme technologii, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří dříve navštívili naše webové stránky nebo jiné webové stránky, včetně takových stránek, které spolupracují s našimi spolupracujícími subjekty.

Chybějící spojení mezi zobrazovanou reklamou a zájmem uživatele může být pro uživatele rušivé. Věříme, že pro uživatele je zajímavější a praktičtější zobrazovat zobrazené nabídky v souladu se svými zájmy a potřebami zjištěnými na základě analýzy předchozího chování získané pomocí technologie „cookies“. Z tohoto důvodu nás zajímá sledování reklam zobrazovaných uživatelům na jiných webových stránkách, abychom mohli poskytovat reklamní obsah přizpůsobený předchozí internetové aktivitě.

 

Soubory cookie třetích stran

„Cookies“, které používáme, jsou primárně zaměřeny na optimalizaci uživatelských služeb během používání našich webových stránek. Spolupracujeme však s jinými společnostmi v rámci jejich marketingových (reklamních) aktivit. Pro účely takové spolupráce ukládá prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení uživatele „cookies“ od subjektů vykonávajících obdobné marketingové aktivity. Seznam našich důvěryhodných spolupracovníků naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Účelem „cookies“ zasílaných těmito subjekty je zlepšit efektivitu poskytování reklam, které odpovídají jeho online aktivitě – třetí strany poskytují uživatelům reklamní obsah.

Z tohoto důvodu se při návštěvě našich webových stránek ukládají do počítače nebo jiného zařízení uživatele také „cookies“ od našich spolupracujících subjektů. Tímto způsobem se shromažďují například informace o vystavených nebo zakoupených produktech.

 

Mazání / blokování cookies

 

Nezapomeňte, že souhlas s používáním cookies můžete nastavit prostřednictvím nastavení

 • 1. Jaký typ dokumentu je?

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen Podmínky) jsou informačním dokumentem, což znamená, že z nich pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace nevyplývají žádné povinnosti (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky). Informace obsažené v Podmínkách jsou obecné. Podrobné informace týkající se zpracování konkrétních osobních údajů jsou vždy uvedeny v informační doložce, která je umístěna na viditelném a přístupném místě. Jedná se zejména o informace o účelu a právním titulu zpracování osobních údajů, době uchovávání a příjemcích, kterým jsou údaje poskytovány. Všem slovům, spojením a zkratkám uvedeným na této stránce, které jsou na začátku napsány velkými písmeny (např. Prodejce, E-shop, Elektronická služba), je třeba rozumět podle jejich popisu uvedeného v Obchodních podmínkách dostupného E-shopu na stránkách internetového obchodu mystyleco.cz. , včetně Aplikace.

V případě pochybností či rozporů mezi Obchodními podmínkami a poskytnutými souhlasy, bez ohledu na ustanovení uvedená v Podmínkách, jsou pro rozhodnutí či určení vždy podstatné souhlasy poskytnuté Správci nebo právní předpisy. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a zněním informačních doložek poskytnutých Správcem při získávání osobních údajů (zpravidla zasílaných s formulářem Internetového obchodu) je zákazník povinen řídit se informacemi uvedenými v informačních doložkách.

 • 2. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správce shromažďovaných osobních údajů:

o prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;

o získané na základě aktivity Zákazníka na internetu, Aplikaci nebo v kamenných prodejnách

je Liliana Philippe s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném u Městského soudu v Praze, C 320171 / MSPH. IČO: 08510806, DIČ: CZ08510806; e-mailová adresa: contact@lilianaphilippe.com 

V případě zaslání dodatečného souhlasu správci vašich osobních údajů získaných na základě vaší aktivity na internetu pomocí technologie cookies mohou být i naše spolupracující subjekty (uvedené v bodě 15 níže).

 • 3. Jak je o vaše osobní údaje pečováno?

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“) a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů platných po celou dobu zpracování osobních údajů. Osobními údaji jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, bydliště, internetový identifikátor nebo jeden či více údajů identifikujících fyzické, fyziologické, genetické mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální totožnosti fyzické osoby. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů, zejména však zajistí, aby jím shromážděné údaje byly:

o zpracovávány v souladu se zákonem, řádným a transparentním způsobem vůči subjektům údajů;

o shromažďování údajů je pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a není dále zpracováváno v rozporu s těmito účely;

o přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

o přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

o řádné a v případě potřeby aktualizované;

o uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

o zpracovávány způsobem, který zaručuje bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

Jak již bylo řečeno na začátku, Správce, vědom si důležitosti soukromí Zákazníků, chrání nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří své Osobní údaje Správci poskytli prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn. :

 1. a) webové stránky https://www.facebook.com a všechny další webové stránky označené Facebookem nebo co-tagované (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí), jejichž podmínky jsou založeny především na podmínkách uvedených na https: / /www.facebook.com/legal/terms, k němuž mají přístup zejména Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen „služba Facebooku“), včetně funkce Facebook Lead Ads, která poskytuje přímou reklamu na vlastní produkty nebo služby Správce . Podmínky ochrany a použití Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny například na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce neovlivňuje obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají osobních údajů.
 2. b) aplikace umožňující Správci realizovat služby Facebooku, včetně soutěží.
 • 4. K jakým účelům se informace o vás používají?

Účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále upřesněn v důsledku kroků Zákazníka v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytování nebo nabízení osobních nabídek a akcí maximálně přizpůsobených jeho požadavkům (které na něj mohou mít podstatný vliv) pouze se souhlasem Zákazníka; (II) pokud se Zákazník nerozhodne pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu a zboží si pouze zarezervuje, nebudou osobní údaje na žádost Správce poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží.

Možné účely zpracování Osobních údajů Zákazníků Správcem jsou zejména:

 1. a) uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (účet) nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (vaše údaje jsou zpracovávány za účelem vedení vašeho účtu, abyste mohli využívat výhod nákupů, správa souhlasů na našich webových stránkách atd. a umožnění využívání dalších služeb dostupných na našich webových stránkách);
 2. b) uzavření a plnění Smlouvy o prodeji nebo rezervaci nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Vaší objednávky a plnění smlouvy - zejména potvrzení o vytvoření, rezervace nebo expedice vybraného produktu kontaktujte věc);
 3. c) přijímání a posuzování reklamací;
 4. d) vedení soutěže, zejména určení vítěze a předání cen;
 5. e) prezentace inzerátů, nabídek a akcí (slev) souvisejících s produkty či službami Správce a jeho spolupracujících subjektů (jejich platný seznam je na webových stránkách (e-shopu)) určených všem předplatitelům, zejména za účelem plnění Dohoda o zasílání newsletterů;
 6. f) vyhodnocování a analýza činnosti a informací o Zákazníkovi, včetně automatického zpracování Osobních údajů (profilování) za účelem prezentace obecných inzerátů, nabídek či akcí (slev) souvisejících s produkty či službami Správce a jeho spolupracujících subjektů v způsobem přizpůsobeným zájmům Zákazníků ovlivňovat jejich rozhodování), zejména za účelem implementace Newsletter smlouvy, analýzy trhu a statistiky;
 7. g) vymáhání pohledávek a obrana proti pohledávkám vč. třetí strany – v případě využívání většiny funkcí Internetového obchodu a Aplikace;
 8. h) dodržování zákonných povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních, zejména v případě úplatných smluv;
 9. i) komunikace se Zákazníky, včetně poskytování odpovědí na zprávy od Zákazníků.

V případě zletilého Zákazníka mohou být jeho Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, tvorby a realizace inzerátů, nabídek či akcí (slev) určených pro konkrétního Zákazníka souvisejících s produkty či službami Správce a jeho spolupracujících subjektů. . z důvodu automatického rozhodování, které může Zákazníka právně nebo jinak významně ovlivnit, např. nabídka krátkodobé slevy této osobě na určitý produkt, který si v poslední době prohlížela (tato nabídka není dostupná pro nezletilé nebo osoby, které k tomu nedaly souhlas) ).

 • 5. Jaké informace používáme?

Správce může zpracovávat zejména tyto osobní údaje zákazníků:

 1. a) pomocí internetového obchodu a aplikací:

-Osobní údaje uvedené ve formuláři pro vytvoření Účtu, vytvoření Objednávky nebo Rezervace zboží v E-shopu (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát); bydliště/sídlo společnosti (pokud se liší od doručovací adresy), číslo účtu a v případě nespotřebitelů navíc název společnosti a DIČ a další údaje poskytnuté při používání internetový obchod nebo aplikace;

-Osobní údaje poskytnuté za účelem zasílání Newsletteru, sdělené v kontaktním formuláři nebo poskytnuté při podání stížnosti;

-Osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěži;

-Další údaje získané na základě aktivity Zákazníka na internetu, mobilních aplikacích nebo kamenných prodejnách patřících společnosti Liliana Philippe s.r.o. včetně těch, které byly získány prostřednictvím Internetového obchodu, Aplikace nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem pomocí cookies nebo podobně,

 1. b) Uživatel při vyplňování údajů obsažených ve formuláři Facebook Lead Ads vždy poskytuje Správci Osobní údaje, mezi které patří zejména: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo;
 2. c) Uživatel při vyplňování údajů obsažených v přihláškových formulářích umožňujících Správci provádět reklamní kampaň / soutěž v rámci Služeb Facebooku vždy poskytuje Správci Osobní údaje uvedené ve formuláři, které zahrnují: jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo a velikost produktu.
 • 6. Musíte vždy poskytovat své údaje a jaké jsou možné důsledky, pokud tak neučiníte?

Poskytnutí Osobních údajů Zákazníkem je v E-shopu dobrovolné, avšak nezbytné pro využívání některých funkcí našeho obchodu, např. vytvoření Objednávky Zákazníkem a její realizace (uzavření a realizace Kupní smlouvy), Registrace účtu nebo vytvoření Rezervací (uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb), přihlášení k odběru Newsletteru nebo pomocí našich formulářů. Potřebný rozsah údajů je vždy uveden v Internetovém obchodě (jsou uvedeny údaje nezbytné pro uzavření smlouvy / využití konkrétní funkce), v rámci dalších komunikačních kanálů se Zákazníkem nebo v Podmínkách. Neposkytnutí těchto Osobních údajů může mít za následek nemožnost řádně vykonávat požadované činnosti.

 • 7. Na základě jakého právního titulu používáme informace o Vás?

Základem zpracování osobních údajů Zákazníka je především potřeba splnění smlouvy, jejíž je smluvní stranou, nebo potřeba učinit na jeho žádost určité kroky před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) . To se týká zejména Osobních údajů uvedených ve formuláři při registraci účtu, zadávání objednávek a uzavírání kupní smlouvy či rezervací v internetovém obchodě, jakož i při přihlášení k odběru newsletteru. Také v případě osobních údajů, které nám byly poskytnuty  v souvislosti s reklamací zákazníka je právním titulem pro jejich vyřízení nutnost realizace/servisu smlouvy o prodeji reklamovaného zboží.

V případě zpracování údajů pro výše uvedené marketingové účely, s výjimkou těch implementovaných ve Zpravodaji, které je realizováno na základě podmínek, je základem takového zpracování plnění cílů vyplývajících z oprávněných zájmů realizovaných Správcem popř. její spolupracující subjekty (článek 6). odst. 1 písm. f) GDPR), v takovém případě se spolupracující subjekty nepodílejí na zpracování osobních údajů zákazníka. Avšak v rozsahu, v jakém mohou mít spolupracující subjekty také přímý přístup k těmto informacím - právním základem takového zpracování je souhlas dobrovolně udělený Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Na druhou stranu prezentace, tvorba, přidělování a realizace inzerátů, nabídek či akcí (slev) konkrétnímu zákazníkovi, které vznikají výhradně na základě automatického zpracování, včetně profilování a přizpůsobení jeho preferencím, které mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí Zákazníka jako spotřebitele. dobrovolný souhlas Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 22 odst. 2 písm. c) GDPR). To však platí pouze pro dospělé zákazníky.

Ve zbývajících (ostatních) případech mohou být Osobní údaje Zákazníka zpracovávány na základě:

 1. a) dobrovolný souhlas - např. osoby účastnící se soutěží (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 2. b) rozhodné právo - když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, např. když Správce na základě daňových nebo účetních předpisů účtuje uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR );
 3. c) nezbytné pro jiné než výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, zejména k identifikaci, prošetřování nebo hájení práv, komunikaci se Zákazníky také prostřednictvím kontaktních formulářů (včetně odpovědí na zprávy Zákazníků), tržní a statistické analýzy (čl. 6 odst. 1). 1 (f) GDPR).
 • 8. Jsou vaše údaje profilovány a co to pro vás znamená?

Za účelem prezentace obecných inzerátů, nabídek a akcí (slev) určených všem Zákazníkům způsobem, který je přizpůsoben zájmům Zákazníka, se Správce může seznámit s jeho preferencemi, např. analýzou toho, jak často Internetový obchod navštěvuje a zda a jaké produkty nakupuje či rezervuje v kamenných prodejnách společnosti My style s.r.o. Umožňuje to lépe pochopit očekávání Zákazníka a přizpůsobit se jeho potřebám, aniž by to výrazně ovlivnilo jeho rozhodování. Díky využití pokročilých technologií Správcem budou výše uvedené činnosti prováděny automaticky, díky čemuž bude zadávaný obsah aktuální a Zákazník se s ním bude moci rychle seznámit.

V případě dospělých Zákazníků bude výše uvedená analýza zájmů nebo preferencí použita také k vytvoření, přiřazení a implementaci cílených a do značné míry přizpůsobených reklam, nabídek a akcí (slev) pro konkrétního Zákazníka týkajících se produktů nebo služeb Správce a její přidružené společnosti. přizpůsobené zájmům Zákazníka prostřednictvím automatického rozhodování, které může Zákazníka právně nebo jinak materiálně ovlivnit, s potenciálním omezením přístupu ze strany ostatních Zákazníků (tato nabídka není dostupná nezletilým nebo těm, kteří k tomu nedali souhlas). Jednoduché „profilování“ (tj. přizpůsobení našich oznámení, bannerů vašim požadavkům) se od naší činnosti liší tím, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit váš výběr jako spotřebitele. Čím více zákazník využívá služeb Správce a nakupuje jeho produkty, tím lepší nabídky a překvapení pro něj mohou být připraveny.

Správce může rovněž zpracovávat informace týkající se preferencí Zákazníka, které mohou mít někdy povahu Osobních údajů, ale byly Správci poskytnuty dobrovolně na základě funkcí Aplikace, za účelem omezení nabízených Produktů nebo Slev na konkrétní velikost (např. velikost) nebo do konkrétních kategorií (např. pánské / dámské / dětské výrobky).

 • 9. Zpřístupňujete svůj telefon při používání naší aplikace?

Za účelem spuštění funkčnosti Aplikace spočívající ve skenování a zápisu čárových kódů produktů, vyhledávání Produktů na základě fotografií nahraných Zákazníkem, zaznamenávání informací umožňujících fungování Aplikace offline, hledání nejbližší kamenné pobočky nebo místa dodání na základě geolokace, Správce může na mobilním zařízení Zákazníka používat následující aplikace:

 1. a) fotoaparát;
 2. b) paměť zařízení;
 3. c) geolokace.
 • 10. Komu můžeme poskytnout vaše údaje?

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rozsahu služeb využívaných Zákazníkem.

Seznam příjemců Osobních údajů dále vyplývá z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je upřesněn podle kroků prováděných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci. Na zpracování osobních údajů se v omezeném rozsahu mohou podílet spolupracující subjekty Správce, zejména ty, které technicky pomáhají k efektivnímu provozu Internetového obchodu či Aplikace, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují v zasílání e-mailů a v případě reklamní činnost v oblasti marketingu poskytovatelů hostingových nebo komunikačních služeb, dopravců nebo agentů zadávajících objednávky, poskytovatelů elektronických platebních služeb nebo platebních karet v internetovém obchodě, společnosti poskytující servisní software podporují Správce v marketingových kampaních, jakož i poskytovatele právních a poradenských služeb.

Na základě výše uvedených zásad mohou být Osobní údaje Zákazníka předány také společnosti Liliana Philippe s.r.o. z níže uvedeného v bodě 20. Správce v rámci své marketingové (reklamní) činnosti využívá služeb třetích osob, které v Internetovém obchodu / Aplikaci využívají cookies. Seznam těchto subjektů je podrobně uveden v následujících částech tohoto dokumentu.

 • 11. Jsou vaše údaje předávány také do jiných zemí (mimo Evropský hospodářský prostor)?

V rámci aplikací, které Správce používá k podpoře stávajících operací zpřístupněných například společností Google, mohou být Osobní údaje přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států (USA) nebo do jiné země, kde má spolupracující subjekt způsob zpracování Osobních údajů. spolupráci se Správcem.

Příslušné zabezpečení poskytnutých osobních údajů zajišťuje Správce prostřednictvím standardní doložky o ochraně údajů přijaté na základě rozhodnutí Evropské komise a smluv o předávání údajů pro zpracování, které splňují požadavky GDPR. V případě přenosu dat z Evropy do USA mohou některé tam umístěné subjekty navíc zajistit dostatečnou úroveň ochrany dat v tzv. doložkách Privacy Shield (více informací viz: https://www.privacyshield.gov/ ).

Zákazník má právo získat kopii zabezpečení uplatňovaného správcem ohledně poskytování osobních údajů do třetích zemí tak, že nás kontaktuje.

 • 12. Jaká máte práva?

Každý Zákazník má právo:

o podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

o předání Osobních údajů, které byly správci poskytnuty a které jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo na základě smlouvy např. s jiným správcem;

o přístup k osobním údajům (včetně informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány);

o žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány nezákonně);

o kdykoli odvolat jakýkoli souhlas udělený Správci, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

o vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, včetně zejména zpracování pro marketingové účely, včetně profilování (pokud neexistují jiné platné oprávněné důvody pro zpracování nad rámec zájmy klienta).

 • 13. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje mohou být uloženy po dobu používání Internetového obchodu (ale mohou být smazány tři roky po poslední aktivitě Zákazníka v Internetovém obchodě), v případě marketingových aktivit - dokud Zákazník nevznese námitku a pokud se to týká cookies a v závislosti na technických problémech. dokud tyto soubory nejsou smazány pomocí nastavení prohlížeče / zařízení (ačkoli smazání souborů není vždy totéž jako smazání osobních údajů získaných prostřednictvím těchto souborů, subjekt má stále možnost vznést námitku).

Pokud je zpracování Osobních údajů závislé na souhlasu zákazníka, mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

V každém případě:

 1. a) Osobní údaje budou uchovávány také v případě, kdy zákon (např. účetní nebo daňové předpisy) ukládá Správci je zpracovávat;
 2. b) Osobní údaje budou uchovávány déle pro případ případné stížnosti Zákazníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytné k uplatnění či obraně nároků třetích osob, v promlčecí době stanovené zákona, zejména občanského zákoníku. V závislosti na rozsahu Osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být tyto údaje uchovávány po různou dobu.

V každém případě je rozhodující delší z výše uvedených dob uchovávání osobních údajů.

 • 14. Budou vám zasílány obchodní informace (např. na vaši e-mailovou adresu)?

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).

 • 15. Soubory cookie
 1. a) Na co se soubory cookie vztahují?

Protože technologie souborů cookie používaná Správcem (nebo funkce podobná souborům cookie) shromažďuje informace o každé osobě, která navštíví Internetový obchod, a to i v rámci Aplikace, následující ustanovení Podmínek se vztahují na uživatele, kteří používají Internetový obchod a Aplikace, bez ohledu na to, zda budou Zákazníky (objednávky, rezervace produktů nebo vlastní účet) (dále jen „Návštěvník“).

 1. b) Jakou technologii používáme?

E-shop využívá technologii, která ukládá a přistupuje k informacím na počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména prostřednictvím cookies nebo podobných funkcí), aby byl zajištěn maximální komfort při používání internetového obchodu, a to i pro statistické účely a pro přizpůsobení návštěvníkovi webu. reklamní obsah prezentovaný Správcem, jeho spolupracujícími subjekty a inzerenty. Během návštěvy Internetového obchodu, i v rámci Aplikace, mohou být automaticky shromažďovány údaje o aktivitě Návštěvníka na internetu.

Vzhledem k tomu, že Správce může používat řešení podobná funkcím jako jsou „cookies“, vztahují se tato ustanovení i na tyto technologie.

 1. c) Co jsou soubory cookie?

Cookie je malá textová informace odeslaná serverem a uložená v zařízení Návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo mobilním zařízení). Ukládá informace, které může internetový obchod potřebovat, aby se mohl přizpůsobit způsobu, jakým jej návštěvník používá, a shromažďovat statistiky o internetovém obchodě, včetně aplikace (např. které webové stránky byly navštíveny, které položky byly staženy) a informací o doméně. poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu Návštěvníka. Technologie, která ukládá a přistupuje k identifikaci Návštěvníka, umožňuje aplikaci pracovat offline a ukládat preference přihlášeného návštěvníka. Aplikace si pamatuje aktuální ID návštěvníka, dokud se uživatel nepřihlásí do aplikace, nezmění umístění aplikace na internetový obchod v jiné zemi nebo neodinstaluje (neodstraní) aplikaci z mobilního zařízení.

     4. d) Shromažďují cookies vaše osobní údaje?

Pokud návštěvník používá Internetový obchod nebo Aplikaci, „cookies“ sloužící k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení – „cookies“ shromažďují všechny druhy informací, které obvykle nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace však v závislosti na jejich obsahu a použití mohou být spojeny s konkrétní osobou – přiřazením určitého chování konkrétnímu návštěvníkovi, například jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu elektronického obchodu – a lze je tedy považovat za osobní data.

Ve vztahu k informacím shromážděným pomocí „cookies“, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, platí ustanovení Podmínek týkající se osobních údajů, zejména pokud jde o práva osob, kterých se údaje týkají. Informace o údajích shromážděných prostřednictvím „cookies“ jsou také dostupné v obsahu informační doložky umístěné na viditelném a snadno dostupném místě při první návštěvě internetového obchodu.

 1. e) Na jakém základě používáme soubory cookie?

Získávání a ukládání informací pomocí „cookies“ je možné se souhlasem Návštěvníka. Ve výchozím nastavení webový prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti umožňuje ve výchozím nastavení umístění souborů cookie do tohoto zařízení za účelem shromažďování informací o návštěvnících. V nastavení webového prohlížeče nebo ve správě osobních údajů na našem webu můžete svůj souhlas s používáním technologie „cookies“ včetně našich spolupracujících subjektů změnit nebo zrušit (některé prvky obchodu nemusí fungovat správně). Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním (podrobné informace o tom, jak souhlas odvolat, jsou uvedeny v následujících částech tohoto dokumentu). Titulem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Správce, který musí zajistit co nejkvalitnější obsah, který Správce přizpůsobí preferencím Návštěvníků a marketingu – včetně přímých – produktů a služeb Správce nebo jeho spolupracujících subjektů, v takovém případě spolupracující subjekty se nepodílejí na zpracování osobních údajů. Pokud však k těmto informacím mohou mít přímý přístup i spolupracující subjekty - právním základem takového zpracování je souhlas dobrovolně udělený Zákazníkem.

 1. f) K čemu používáme cookies?

Aplikované „cookies“ mají především usnadnit Návštěvníkovi používání Internetového obchodu a Aplikace, například „zapamatováním“ informací, které nemusí být vždy poskytnuty, a také přizpůsobení obsahu stránek, vč. reklamy, podle preferencí uživatele. Soubory cookie se rovněž používají ke zvýšení užitečnosti a personalizaci obsahu Internetového obchodu a Aplikace, včetně prezentace, tvorby, zadávání a realizace reklam, nabídek či akcí (slev) určených návštěvníkovi v souladu s jeho zájmy (platí pouze pokud je Návštěvník plnoletý a souhlasí s tím).

Pomocí technologie „cookies“ v Internetovém obchodě se Správce může seznámit s preferencemi Návštěvníka – například analýzou, jak často Internetový obchod navštěvuje, zda a jaké produkty nakupuje v kamenném obchodě. obchody. Analýza chování na internetu pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii jsou Návštěvníkům předkládány reklamy, které odpovídají jejich potřebám a zájmům (např. reklama vyplývající z nedávného prohlížení pouze v kategorii „polobotky“) a pro dospělé návštěvníky, kteří souhlasili, připravili lepší nabídky a překvapení.

Na základě „cookies“ Správce využívá také technologii, která umožňuje oslovit návštěvníky, kteří již dříve navštívili Internetový obchod nebo Aplikaci při návštěvě jiných webových stránek.

      7. g) Můžete nesouhlasit s používáním informací poskytovaných cookies?

Návštěvník může nesouhlasit s činností Správce vykonávanou pro výše uvedené účely. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, tvorbou, zadáváním a realizací inzerátů, nabídek či akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas kdykoliv odvolat - tím však není dotčena legitimita zpracování, která byla provedena na základě souhlasu.

 1. h) Jaké typy cookies používáme a jsou škodlivé?

„Cookies“ používané v Internetovém obchodě nejsou škodlivé pro návštěvníka ani pro počítač / koncové zařízení, které používá, a proto doporučujeme, abyste je ve svých prohlížečích povolili. Internetový obchod používá dva typy „cookies“: relační, které zůstávají uloženy v počítači nebo mobilním zařízení návštěvníka, dokud se neodhlásí z webové stránky nebo nevypne program (internetový prohlížeč), a trvalé, které zůstávají v zařízení návštěvníka po dobu čas zadaný v parametrech souboru. „Cookies“ nebo dokud nejsou ručně smazány ve webovém prohlížeči.

 1. i) Jak dlouho se ukládají informace stažené prostřednictvím souborů cookie?

V závislosti především na účelu a právních důvodech zpracování shromážděných Osobních údajů mohou být „cookies“ uchovávány po dobu uvedenou v bodě. 13 Podmínky.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím „cookies“ Návštěvníka, který není Zákazníkem, budou uchovávány do doby vznesení námitky. Správce může vymazat osobní údaje, pokud nejsou využívány pro marketingové účely po dobu 3 let, pokud zákon neukládá Správci zpracovávat osobní údaje déle.

Část Osobních údajů může být pro případ případné stížnosti Návštěvníka vůči Správci uchovávána déle, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytné k uplatnění či obraně proti nárokům třetích osob, v promlčecí době stanovené zákona, zejména občanského zákoníku.

V každém případě je rozhodující delší z uvedených dob uchovávání osobních údajů.

 1. j) „Cookies“ používané v Internetovém obchodě.
 Typ cookie Typ Popis Doba uložení
Trvalé cookies-modal Vytvořeno v okamžiku přečtení zprávy o používání cookies v internetovém obchodě. Návštěvníkům, kteří si již text přečetli, je nutné skrýt (nebude se znovu zobrazovat). Rok 
Trvalé umbrella-4041424231302 Umožňuje určit, zda se má panel odběru zpravodaje zobrazovat na webu elektronického obchodu v roce Rok
Dočasné PHPSESSID Ukládá měsíc identifikátoru přihlášení Měsíc
Trvalé device_view Identifikace měsíce rozlišujícího zařízení Měsíc
Trvalé enp_wish_list_token Uchovává produkty na seznamu prohlížených produktů 2 měsíce
Trvalé Povolení-cookies Vytvořeno v době přečtení zprávy o používání cookies v internetovém obchodě. Návštěvníkům, 

kteří si již text přečetli, je nutné skrýt (nebude se znovu zobrazovat).

Umožňuje kontrolovat hodnoty poskytnutých souhlasů s používáním cookies a profilováním.
Rok
Trvalé Povolení-profilování

Vytvořeno v době čtení zprávy o profilování v internetovém obchodě. Návštěvníkům, kteří si již text přečetli, je nutné skrýt (nebude se znovu zobrazovat).

Umožňuje kontrolu hodnot poskytnutých souhlasů s používáním cookies a profilováním.
Rok

 

 

Tabulka je průběžně aktualizována pro nástroje používané správcem. Snažíme se zajistit, aby tabulka obsahovala všechny soubory cookie, které používáme. Vždy se však jedná o soubory cookie používané pro analogické účely uvedené v tabulce. Pokud chcete být informováni o seznamu námi používaných cookies, doporučujeme pravidelně kontrolovat aktuální obsah těchto podmínek.

 1. k) Soubory cookie třetích stran

„Cookies“ používané Správcem slouží především k optimalizaci služby Návštěvníka během používání Internetového obchodu nebo Aplikace. Správce však v rámci svých marketingových (reklamních) aktivit spolupracuje s dalšími společnostmi. Pro účely této spolupráce ukládá prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení návštěvníka také „cookies“ od subjektů provádějících uvedené marketingové aktivity a které se mohou stát správcem osobních údajů Zákazníka. Soubory „cookies“ zasílané těmito subjekty mají zajistit, aby se Návštěvníci seznámili pouze s reklamami, které odpovídají jejich individuálním zájmům a potřebám. Z pohledu manažera je pro návštěvníky atraktivnější vidět přizpůsobenou reklamu než reklamu, která nesouvisí s jejich potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující se Správcem zasílají Návštěvníkům reklamní obsah.

Správce v rámci svých marketingových aktivit využívá následující subjekty, které v Internetovém obchodě používají „cookies“:

Criteo (Klient může zjistit způsoby odměňování na základě zainteresovaných stran například návštěvou webových stránek

  • NAI Consumer Opt Out
  • Your Online Choices
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • Google TagManager
  • Google Dynamic Remarketing
  • DoubleClick
  • Awin
  • Convertiser
  • HotJar
  • Synerise
  • Tradedoubler
  • Facebook
  • Pingdom
  • RTB House
  • Opineo
  • Trustedshop
  • Heureka
  • Zopim

Více informací o cookies těchto subjektů naleznete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů.

 1. l) Jak smazat / zablokovat cookies?

Návštěvník může změnit způsob používání „cookies“ správou poskytnutých souhlasů v rámci soukromého nastavení na našem webu nebo v prohlížeči či aplikaci, včetně blokování nebo mazání těch, které pocházejí z Internetového obchodu (a jiných webů). Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče nebo aplikace. Způsob odstranění se liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Informace o tom, jak smazat "cookies" by měly být umístěny v sekci "Nápověda" vybraného webového prohlížeče. Výmaz „cookies“ není totéž jako výmaz osobních údajů získaných prostřednictvím „cookies“ Správcem osobních údajů.

Například v Internet Exploreru lze „cookies“ upravit z: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Soukromí; v Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí; v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení -> Soukromí -> Nastavení obsahu -> Soubory cookie. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče.

Podrobné informace o správě souborů cookie na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce / uživatelské příručce daného telefonu nebo mobilního zařízení.

Je také možné zablokovat „cookies“ třetích stran se současným přijetím „cookies“ používaných přímo Správcem (možnost „blokovat cookies třetích stran“).

 1. m) Jaké budou důsledky smazání nebo zablokování souborů cookie?

Omezení používání cookies na daném zařízení znemožňuje nebo výrazně ztěžuje řádné používání Internetového obchodu, může být například spojeno s problémy s přihlášením.

 • 16. Jak nás můžete kontaktovat?

Správce můžete kdykoli kontaktovat zasláním zprávy běžnou poštou nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v úvodu Podmínek nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v úvodu Podmínek, případně také prostřednictvím Facebooku. webová stránka.

Správce uchovává korespondenci pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší zodpovězení dotazů, jakož i pro řešení stížností a rozhodnutí učiněných na základě oznámení o administrativních krocích na tomto účtu. Takto shromážděné adresy a údaje nebudou použity ke komunikaci pro jiné účely, než je řešení nahlášeného problému.

V případě kontaktu se Správcem za účelem provedení konkrétních kroků (např. podání stížnosti pomocí formuláře) může Správce opět požadovat údaje včetně osobních, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa apod. za účelem potvrzení totožnosti. tazatele, poskytnout zpětnou vazbu ve věci a provedení požadované akce. Poskytnutí těchto informací není povinné, ale může být nezbytné k provedení požadované činnosti nebo k získání informací požadovaných osobou.

 • 17. Jak jsou vaše data chráněna?

Správce zohlední vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům a povaze implementace, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností a závažností ohrožení. údaje, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, která zajišťují ochranu pro externí zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrozí řádnou ochranu osobních údajů.

K zamezení získávání a pozměňování osobních údajů neoprávněnými osobami správce elektronicky využívá například následující technická opatření:

o a) Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.

o b) SSL certifikát na stránkách internetového obchodu, kde jsou osobní údaje poskytovány.

o c) Šifrování údajů sloužících k autorizaci osoby využívající funkce elektronického obchodu.

o d) Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

 • 18. Odkazy na jiné webové stránky

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Váš administrátor vám doporučuje, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Tyto podmínky se vztahují pouze na vyjmenované činnosti správce.

 • 19. Mohou se aktuální podmínky změnit a jak to zjistím?

Správce může zásady v budoucnu změnit z následujících důležitých důvodů:

o a) změny závazných předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, poskytování elektronických služeb a úpravy práv spotřebitelů, dotýkající se práv a povinností Správce nebo práv a povinností subjektu;

o b) vývoj funkcí nebo elektronických služeb v důsledku pokroku v internetových technologiích, včetně používání / implementace nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících rozsah těchto Podmínek.

Při každé změně Podmínek Správce umístí příslušné informace o změnách Podmínek na stránky Internetového obchodu a do Aplikace. S každou změnou se zobrazí nová verze Podmínek s novým datem.

 • 20. Od kdy platí tato verze Podmínek?

Tato verze obchodních podmínek je platná od 20.05.2022